Edycja poezji Wojtyły i fotografii » JP2 Love - wydanie albumowe
JP2 Love - wydanie albumowe
Edycja poezji Wojtyły i fotografii

JP2 Love - wydanie albumowe

Na album składają się wybrane fragmenty poezji Karola Wojtyły, fotografie z planów filmów o św. Janie Pawle II, autorstwa Judyty Papp oraz osobiste refleksje zaproszonych do wypowiedzi o Polskim Papieżu międzynarodowych autorytetów różnych wyznań. Reprodukcje osobistych przedmiotów Jana Pawła II oraz rękopisy, dopełniaja intymny charakter wydawnictwa.

Opracowania literackiego i doboru tekstów Karola Wojtyły dokonał ks. prałat Paweł Ptasznik, kierownik Sekcji Polskiej watykańskiego Sekretariatu Stanu.

Intencją opracowania albumu oraz zorganizowania kampanii promocyjnej jest zwrócenie uwagi z jednej strony, na fenomen kształtowania się filmowego wizerunku św. Jana Pawła II w kontekście poezji, która była Jego najbardziej osobistą formą duchowego komunikowania się z ludźmi, z drugiej zaś – na aktualność idei bł. Jana Pawła II, łączenia ludzi miłością i wzajemnym zrozumieniem.

Będzie to zapewne pierwsza tego typu próba spojrzenia na sposób utrwalania się nauk św. Jana Pawła II w indywidualnej i zbiorowej pamięci: refleksja nad wpływem Jego przekazu miłości i dialogu na nasze życie.

W przygotowaniu

 

  

 

 

 

 

 
Komentarz
Dodaj komentarzMapa Strony
JP2 Love 2019 © Judyta Papp Ltd. All Rights Reserved.