Pamięć » Autorytety
Autorytety
Opiniotwórcze wypowiedzi
Prezydent Jimmy Carter
Duszpasterstwo Papieża Jana Pawła II miało światowy zasięg. Pozostawał on przywódcą duchowym dla ludzi wszelkich wyznań, którzy stosowali się do podstawowych zasad pokoju, sprawiedliwości, służby innym ludziom, współczucia oraz miłości.  
Prezydent Jimmy Carter, photo: Forum ©

Biografia

Były Prezydent Nelson Mandela
Dawał moralne wskazówki i pokazywał drogę w epoce, w której postęp naukowy i technologiczny nie zawsze szedł w parze z rozwojem współczucia i życzliwości.  
Były Prezydent Nelson Mandela, photo: Forum ©

Biografia

Prezydent José Manuel Barroso
Bez wątpienia Karol Wojtyła zasługuje na to, aby być szczególnie uznany, jako jeden z ojców założycieli ponownie zjednoczonej Europy. Nigdy nie przestawał przypominać nam o tym, że nasi rodacy, którzy pozostali za żelazną kurtyną, byli wciąż Europejczykami pomimo ideologicznych, ekonomicznych oraz militarnych podziałów naszego kontynentu na skutek Zimnej Wojny. Zatem nie powinno się ich pozbawiać praw, jakie wypływają z tej wspólnej tożsamości: bycia częścią tego europejskiego projektu. Poznanie tego człowieka było dla mnie osobistym zaszczytem. Jego wpływ nawet teraz sięga daleko, poza ramy Kościoła Katolickiego. Karol Wojtyła odegrał kluczową rolę w kształtowaniu losów naszego kontynentu i naszego świata na przełomie mileniów.  
Prezydent José Manuel Barroso, photo: Judyta Papp ©

Biografia

Profesor Zbigniew Brzeziński
Dla mnie, Papież Jan Paweł II jest pierwszym prawdziwym duchowym i religijnym liderem na skalę światową w historii ludzkości. Do tej pory wszyscy przywódcy religijni odwoływali się z apelem do ograniczonej liczby słuchaczy, zarówno pod względem teologicznych, jak i geograficznym. Jan Paweł II pokonuje te ograniczenia nie tylko skutecznie i sprawnie za pomocą środków masowego przekazu, ale także siłą swojej osobowości oraz głębokiej duchowości.    
Zbigniew Brzeziński, photo: Forum ©

Biografia

Prezydent Shimon Peres
Jego misją było zastąpienie sporów pokojem, nienawiści miłością, a także promowanie ducha tolerancji i wzajemnego szacunku między wszystkimi ludźmi(...). Wers jednego z Jego wierszy stał się dla mnie kwintesencją Jego osoby: 'Miłość mi wszystko wyjaśniła - miłość wszystko rozwiązała'. Jakże prawdziwe są te słowa w dzisiejszych czasach przemocy i terroru. Powiedział również 'Co zaś dotyczy rodziny, dotyczy też narodu, a to dotyczy całego świata, w którym żyjemy'. Ta filozofia powinna przeniknąć do świadomości rodziny narodów.  
Prezydent Shimon Peres, photo: Forum ©

Biografia

 

 
Komentarz
Dodaj komentarz A mówią, że pokolenie JPII trwało tylko chwilę. Nieprawda. Nigdy nie przestało trwać.
 Wysłano: 2011 07.23 22:46 aneta
 
 

Mapa Strony
JP2 Love 2019 © Judyta Papp Ltd. All Rights Reserved.