Jan Paweł II Biografia » Jan Paweł II
Jan Paweł II
Biografia

Święty Jan Paweł II - krótka biografia

Karol Józef Wojtyła, znany jako Jan Paweł II, urodził się w Wadowicach, mieście leżącym 50 kilometrów od Krakowa, osiemnastego maja 1920 jako najmłodsze z trójki dzieci Karola Wojtyły i Emilii Kaczorowskiej. W 1938, po ukończeniu Gimnazium im. Marcina Wadowity w Wadowicach rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Nazistowscy okupanci zamknęli uniwersytet w 1939, a młody Karol musiał podjąć pracę w kamieniołomie (1940-1944) a potem w fabryce chemicznej Solvay. W 1942, świadom swiojego powołania do kapłaństwa, rozpoczął zajęcia w tajnym seminarium w Krakowie. Jednocześnie był jednym z pionierów Teatru Rapsodycznego, również działającego w podziemiu.

Po Drugiej Wojnie Światowej kontynuował studia w ponownie otwartym Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie oraz na Wydziale Teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia przyjął od Arcybiskupa Sapiehy w Krakowie 1 listopada 1946 roku. Wkrótce potem Kardynał Sapieha wysłał go do Rzymu, aby kontynuował studia doktoranckie. Swój doktorat z teologii ukończył w 1948 pracą na temat wiary w dziełach Świętego Jana od Krzyża. W tym czasie pełnił posługę duszpasterską wśród polskich imigrantów we Francji, Belgii i Holandii.

W 1948 wrócił do Polski i był wikarym w Niegowici, a potem w parafii św. Floriana w Krakowie i kapelanem młodzieży uniwersyteckiej. W 1951 podjął pracę naukową. W 1953 obronił pracę habilitacyjną na temat "Próba opracowania etyki chrześcijańskiej według systemu Maxa Schelera" na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Potem został wykładowcą teologii moralnej i etyki społecznej w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie i na Wydziale Teologii KUL.

4 lipca 1958 został mianowany przez Papieża Piusa XII biskupem tytularnym Ombrii i biskupem pomocniczym Krakowa, a wyświęcony 28 września 1958 roku przz arcybiskupa Eugeniusza Baziaka. 13 stycznia 1964 został przez Papieża Pawła VI mianowany arcybiskupem, metropolitą krakowskim, 26 czerwca - kardynałęm. 16 października 1978 został wybrany
przez kardynałów na Papieża i przyjął imię Jana Pawła II. 22 października uroczyście zainaugurował swoją posługę Piotrową jako 263. następca Apostoła.

Jan Paweł II pełnił swoją posługę niestrudzenie. Odbył 146 pielgrzymek we Włoszech i 104 poza nie. Odbył więcej spotkań z Ludem Bożym i przywódcami narodów niż którykolwiek jego poprzednik.

Miłość do młodych ludzi skłoniła go do ustanowienia Światowych Dni Młodzieży. Podczas jego pontyfikatu odbyły się 19 razy i zgromadziły miliony młodych ludzi z całego świata. Jednocześnie troszczył się o instytucję rodziny, co wyraził w Światowych Spotkaniach Rodzin, zainicjowanych w 1994 roku.

Jan Paweł II z powodzeniem zachęcał do dialogu z Żydami i przedstawicielami innych religii, których kilkakrotnie zaprosił na spotkania modlitewne w intencji pokoju, przede wszystkim w Asyżu. Pod jego przewodnictwem Kościół przygotowywał się do trzeciego tysiąclecia i świętował rok Wielkiego Jubileuszu.

Odznaczył się ogromnymi osiągnięciami dla współczesnego Kościoła: ogłosił Katechizm Kościoła Katolickiego w świetle tradycji według interpretacji Soboru Watykańskiego II. Reformował Zachodni Kodeks Prawa Kanonicznego i Kodeks KanonówKościołów Wschodnich. Zakładał nowe Instytucje kościelne i zreorganizował rzymską Kurię.

W Świetle zmartwychwstałego Chrystusa 2 kwietnia roku 2005 Jan Paweł II - ukochany Pasterz Kościoła, odszedł z tego świata do Domu Ojca.

 

Papiez, obraz Pietro Bellotti, fotografia Judyty Papp

Dokument Stolicy Apostolskiej

 

 
Komentarz
Dodaj komentarzMapa Strony
JP2 Love 2019 © Judyta Papp Ltd. All Rights Reserved.