Galeria » Sobór Watykański II
Sobór Watykański II
Karol Wojtyła świadek soboru
 
Bp Karol Wojtyła w swoim mieszkaniu w Rzymie w Kolegium Polskim przy Piazza Remuria 2A podczas I sesji Soboru - jesień 1962r.
 
Powitanie Bpa K. Wojtyły, przybywającego na Sobór, rzymskim dworcu kolejowym Termini, dnia 7 października 1962 r.
 
Bp K. Wojtyła z biskupem afrykańskim na Placu św. Piotra.
 
Plac św. Piotra na Watykanie. Bp K. Wojtyła w rozmowie, m. in. z bp. Mazurem z Siedlec.
 
Plac św. Piotra. Bp K. Wojtyła rozmawia z kolegą z Afryki.
 
 
 
 
Plac św. Piotra. Biskupi wywodzący się z zakonu misjonarzy Ojców Białych.
 
Salerno. Bp K. Wojtyła w towarzystwie swojego bpa pomocniczego Jana Pietraszki, w ostatnich dniach października 1964 r.
 
Abp K. Wojtyła wsiada na Placu św. Piotra. po sesji soborowej do samochodu ks. Bogdana Szmeltera, by odjechać do swojego mieszkania na Piazza Remuria 2A.
 
Plac św. Piotra. Bp Jan Pietraszko z Krakowa bawi się w fotoreportera. Aparat, którego używa wskazuje na możliwości techniczne, którymi dysponowali biskupi zza żelaznej kurtyny.
 
Abp K. Wojtyła na Placu św. Piotra (1963).
 
 
 
 
Abp K. Wojtyła na Placu św. Piotra po sesji soborowej, prawdopodobnie w 1963 r.
 
Rzym. Kościół polski św. Stanisława w Rzymie na via delle Botteghe Oscure. Msza św. za zmarłego abpa krakowskiego Eugeniusza Baziaka, której przewodniczy kard. Stefan Wyszyński prymas Polski.
 
Wejście pap. Jana XXIII do bazyliki św. Piotra podczas I sesji Soboru Watykańskiego II w 1962 r.
 
Udział pap. Jana XXIII w bazylice św. Piotra w sesji Soboru Watykańskiego II (1962 r.).
 
Fragment uroczystości Soboru z udziałem pap. Jana XXIII (1962 r.).
 
 
 
 
Pap. Jan XXIII przewodniczy liturgii w bazylice św. Piotra, podczas I sesji soborowej w 1962 r.
 
Biskupi, prawdopodobnie wywodzący się z zakonu Białych Ojców, misjonarzy, na Placu św. Piotra w Rzymie po obradach sesji soborowej w 1962 r.
 
Terminillo. Bp K. Wojtyła korzysta z dnia wolnego od zajęć soborowych i przyjeżdża do Terminillo, położonej w górach, miejscowości odległej o 100 km. na wschód od Rzymu, by odetchnąć świeżym powietrzem, wypocząć i nabrać sił. Obok niego ks. Alojzy Cader, ksiądz diecezji krakowskiej, służący Biskupowi swoim samochodem(1962 r.).
 
Agrigento na Sycylii. Od lewej: ks. Alojzy Cader, Abp K. Wojtyła, ks. Tadeusz Pieronek ( 30.X. 1964 r.).
 
Agrigento. Od lewej: Bp Bogdan Bejze z Łodzi, Abp K. Wojtyła, bp Jan Pietraszko z Krakowa i ks. A. Cader (30.X.1964 r.).
 
 
 
 
Terminillo. Od lewej: ks. A. Cader, bp K. Wojtyła (1962 r.).
 
Segesta na Sycylii. Na widowni amfiteatru greckiego siedzi abp K. Wojtyła (30.X.1964 r.).
 
Rzym. Piazza Colonna.
 
Rzym. Plac św. Piotra. Kolumnada Berniniego.
 
Rzym. Obelisk na Placu św. Piotra.
 
 
 
 
Plac św. Piotra. Biskupi wychodzą z bazyliki św.
 
Plac św. Piotra. Grupa kardynałów uczestniczących w Soborze.
 
Plac św. Piotra. Biskupi wychodzą po obradach soborowych z bazyliki św. Piotra.
 
Plac św. Piotra. Biskupi wychodzą bazyliki św. Piotra po obradach soborowych.
 
Plac św. Piotra. Red. Tadeusz Mazowiecki i ks. Michał Czajkowski.
 
 
 
 
Plac św. Piotra. Red. Tadeusz Mazowiecki i ks. Michał Czajkowski.
 
Widok Placu św. Piotra po śmierci pap. Jana XXIII.
 
Samochód byłego amb. Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej, później przedstawiciela rządu polskiego na uchodźstwie przy Stolicy Apostolskiej Kazimierza Papee.
 
Plac św. Piotra. Przy samochodzie stoi abp Antoni Baraniak z Poznania, w samochodzie jego bp pomocniczy Tadeusz Etter.
 
Pap. Paweł VI z wizytą w jednym z kościołów w Rzymie.
 
 
 
 
Samochód papieski. SCV Nr 1.
 
Plac św. Piotra po sesji soborowej.
 
Plac św. Piotra po sesji soborowej.
 
Plac św. Piotra. Od lewej: o. Bednarski dominikanin, abp K. Wojtyła i bp Herbert Bednorz z Katowic.
 
Rzym. Dworzec kolejowy Termini. Wyjazd abpa K. Wojtyły do Polski pociągiem jadącym z Rzymu do Moskwy.
 
 
 
 
Biskupi, uczestniczący w sesji soborowej odjeżdżają autobusami z Placu św. Piotra do miejsc pobytu w Rzymie.
 
Biskupi polscy wracają z Placu św. Piotra po sesji soborowej do domu.
 
Fotografie Bp. Tadeusz Pieronek
 
Komentarz
Dodaj komentarzMapa Strony
JP2 Love 2019 © Judyta Papp Ltd. All Rights Reserved.