Bp. Tadeusz Pieronek
Curriculum Vitae

Ks. Biskup Tadeusz Pieronek - profesor prawa kanonicznego - urodził się 24 października 1934 r. w Radziechowach k. Żywca. Święcenia kapłańskie przyjął w 1957 r., sakrę biskupią otrzymał w 1992 r. w Rzymie z rąk papieża Jana Pawła II, jest biskupem tytularnym Cufruty.

W latach 1951-1954 studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a po likwidacji Wydziału - w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej. Kontynuował studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie otrzymał tytuł doktora (1960), po czym podjął studia na Wydziale Prawa Cywilnego Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie oraz ukończył trzyletnie Studium Roty Rzymskiej, uzyskując w 1965 r. dyplom adwokata rotalnego. W 1975 r. habilitował się, a w 1987 r. uzyskał tytuł naukowy profesora. W latach 1992-1998 będąc biskupem pomocniczym diecezji sosnowieckiej, został zastępcą sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski, a od 1993 do 1998 był jej sekretarzem generalnym.

W latach 1998 - 2004 sprawował urząd rektora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W latach 1998 do 2010 r. był z nominacji papieskiej przewodniczącym Kościelnej Komisji Konkordatowej. Przewodniczył także w Krakowie pomocniczemu trybunałowi ds. beatyfikacji Papieża Jana Pawła II. Od roku 1989 jest konsultorem Papieskiej Rady ds. Interpretacji Tekstów Ustawodawczych. Jego zainteresowania badawcze w dziedzinie prawa kanonicznego dotyczą prawa procesowego, obejmują także prawo publiczne, posoborowe ustawodawstwo synodalne i kwestie dotyczące konkordatu.

Jako dydaktyk poza macierzystą uczelnią prowadził w latach 1967-1974 zajęcia w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, a także w latach 1985- 1998, jako profesor wizytujący na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Santa Croce w Rzymie.

Obecnie Ksiądz Biskup pomaga w archidiecezji krakowskiej w czynnościach liturgicznych. Jest przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji pt. Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej. Należy do Rady Patronackiej Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. ks. prof. Józefa Tischnera. Jest laureatem polskiej nagrody europejskiej Roberta Schumana (1998), Nagrody Orła Jana Karskiego (2007), doktorem honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (1911). Został wyróżniony Złotą Statuetką Hipolita i nadaniem godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu (2011)..

Publikacje: autor ponad 350 artykułów z dziedziny prawa kanonicznego, a także publikacji dotyczących spraw społecznych i etycznych. Redakcja prac zbiorowych oraz zbiorów źródeł prawa kościelnego w Polsce. Najnowsze książki o charakterze publicystycznym:: Kościół nie boi się wolności (Kraków 1998) i Kościół bez znieczulenia (Kraków 2004). Od wielu lat publikuje co tydzień felietony w prasie codziennej, m.in. w Dzienniku Zachodnim (do 2009 r.) i w Gazecie Krakowskiej.
© 2011 José Carreras.
www.jp2love.com