José Manuel Barroso
Urodzony 23 marca 1956 roku w Lizbonie.
Żonaty z Margardta Sousa Uva.
Trójka dzieci: Luis, Guilherme i Francisco, w wieku 28, 25 i 23 lat.
Kariera akademicka
absolwent wydziału prawa na Uniwersytecie Lizbońskim, studia ukończone z wyróżnieniem. Dyplom Studiów Europejskich ukończonych z wyróżnieniem w Instytucie Studiów Europejskich na Uniwersytecie Genewskim. Magister Nauk Politycznych z wyróżnieniem, na wydziale Ekonomii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Genewskiego. Temat pracy: "Le systeme politique portugais face a l'integration europeenne". Staże i krótkie kursy na Uniwersytecie Columbia (Nowy Jork), Uniwersytecie Georgetown (Waszyngton), w Międzynarodowym Instytucie Uniwersyteckim (Luksemburg) i Europejskim Instytucie Uniwersyteckim (Florencja). Kolejno asystent na wydziale prawa Uniwersytetu Lizbońskiego, asystent na wydziale nauk politycznych na Uniwersytecie Genewskim, wykłady gościnne w Departament of Gorvernment i School of Foreign Sernice (Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich) na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie (w latach 1996-1998). Dyrektor wydziału stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Lusiada (październik 1995 - marzec 1999). Stypendysta Konfederacji Szwajcarskiej, Komisji Wspólnot Europejskich, Fundacji Volkswagenwerk, NATO i Narodowego Funduszu Szwajcarskiego na rzecz Badań Naukowych. Założyciel Uniwersyteckiego Stowarzyszenia Studiów Europejskich w 1979 roku.
Życiorys polityczny
Przewodniczący Uniwersyteckiego Stowarzyszenia Wydziału Prawa na Uniwersytecie Lizbońskim ( w latach 1975-1976). Członek Ruchu Europejskiego od 1991 roku, po wznowieniu działalności przez sekcję portugalską. Członek Partii Socjaldemokratycznej (PSD) od 1980 roku, były członek krajowej rady PSD, członek komitetu ds. polityki wewnętrznej, zastępca dyrektora Krajowego Biura Badań, przewodniczący Komitetu Stosunków Międzynarodowych, wybrany na przewodniczącego partii przez XXII kongres w maju 1999 roku, trzykrotnie wybierany ponownie. Poseł do parlamentu przez sześć kolejnych kadencji poczynając od 1985 roku. Przewodniczący portugalskiego komitetu parlamentarnego ds. zagranicznych w latach 1995-1996. Sekretarz stanu ds. wewnętrznych w X rządzie konstytucyjnym, sekretarz stanu ds. zagranicznych, minister spraw zagranicznych XI i XII rządzie konstytucyjnym. Premier XV rządu konstytucyjnego od kwietnia 2002 roku. Przewodniczył i brał udział w licznych misjach międzynarodowych, w szczególności procesu samostanowienia Timoru Wschodniego i procesu pokojowego w Angoli na przełomie lat 1990 i 1991, dyrektor instytutu IDEA (Instytut Demokracji i Pomocy Wyborczej, Sztokholm), delegacja w Bośni i Hercegowinie we wrześniu 1996 roku, doradca Organizacji Narodów Zjednoczonych w kwestii projektu procesu pokojowego w Afryce (Tanzania) w październiku 1997 roku. Członek różnych nieformalnych grup doradczych Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, w szczególności grupy doradczej w sprawie Demokratycznej Republiki Konga). Wice-przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej w latach 1999-2002 i wice-przewodniczący Międzynarodówki Centrowych Demokratów w latach 2001-2005.
Działalność dotycząca Unii Europejskiej podczas sprawowania urzędu w ministerstwie spraw zagranicznych: poza udziałem w szczytach Rady Europejskiej i nieformalnych spotkań ministrów spraw zagranicznych (Gymnich), należy wspomnieć o udziale w: konferencjach ministerialnych dialogu San Jose, spotkaniach Społeczności Europejskiej i Grupy Rio, konferencji inauguracyjnej Europejskiego Paktu Stabilizacyjnego, konferencji przeglądowej i przedłużającej obowiązywanie Traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej oraz spotkaniach ministerialnych Form Śródziemnomorskiego (model pięć plus pięć). Podczas pierwszej portugalskiej prezydencji Rady Unii Europejskiej ( w 1992 roku) koordynował pracę delegacji prezydencji UE na Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych s prawie środowiska i rozwoju (UNCED, Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro) oraz portugalskie przewodnictwo w UZE. W imieniu Portugalii podpisał porozumienia europejskie z Rumunią, Bułgarią, Słowacją i Republiką Czeską (w 1993 roku) , Traktat o przystąpieniu Austrii, Finlandii i Szwecji do Unii Europejskiej (Korfu, czerwiec 1994r.) oraz Układ o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską a Rosją (Korfu, 1994r.)
Europa -prace powiązane z wyzytą premiera Portugalii
Uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach Unii Europejskiej wymaga od Portugalii funkcjonowania jako reprezentant na poziomie Głowy Stanu i Rządu, w szczególności Rady Europejskiej.Najważniejsze wydarzenia obejmują podpisanie traktatu akcesyjnego z Cyprem, Estonią ,Węgrami, Litwą, Łotwą,Maltą ,Polską Słowacją , Słowenią i Czechami. ceremonię wstąpienia tych 10 państw, spotkania Konwencji Europejskiej, międzyrządowe konferencje i przysposobienie traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy.
Publikacje
Ilość publikacji o wiedzy politycznej, relacjach międzynarodowych i zagadnieniach Unii Europejskiej obejmuje: ''Sistema de Governo e Sistema Partidário" (współautor), Lisbon, 1980; "Le systeme politique portugais face a l'intégration européenne", Lisbon and Lausanne, 1983; "Política de Cooperaçao", 1990; "A Política Externa Portuguesa" 1994-1995; "Uma Certa Ideia de Europa", 1999; "Uma Ideia para Portugal", 2000, "Mudar de Modelo", 2002 and "Reformar Dois Anos de Governo", 2004 Opublikowano kilka artykułów o wiedzy politycznej i relacjach międzynarodowych w różnych Portugalskich i międzynarodowych zbiorach, encyklopediach i dziennikach akademickich obejmujących: Análise Social, Il Politico, Pólis - Enciclopédia Verbo da Sociedade e do Estado, i Dictionnaire International du Fédéralisme.Założyciel i pierwszy dyrektor Revista de Ciencia Política.
Odznaczenia, nagrody i wyróżnienia
Posiadacz ponad dwudziestu odznaczeń, w szczególności obejmujących Portugal's Gra-Cruz da Ordem Militar de Cristo in 1996, zwycięzca Casa da Imprensa nagrody w dziedzinie polityki w1992; nazwany globalnym liderem jutra przez światowe forum ekonomiczne w 1993, wybrany osobowością roku w 1991 and 2004 przez stowarzyszenie prasy zagranicznej w Portugalii,: honorowy stopień przez Roger Williams University, Rhode Island, 2005; przyznany "Medalla de la Universidad de Alcalá de Henares" i "Medalla de Oro de la Ciudad de Zamora", Hiszpania, 2005; Honorowy stopień w humanitaryzmie przez Georgetown University, Washington, D.C., i wiedzy politycznej przez University of Genoa, Italy, 2006. Złoty medal The Bell Celebration. Wiadomość do Europy od Ferdinan Martinengo Company, Slovakia, 2006;EFR -Business Week nagroda z Erasmus University Rotterdam, 2006, Honorowy stopień w dziedzinie prawa Kuba University, Japan April 2006, honorowy doktorat w dziedzinach spolecznych Candido Mendes University, Rio de Janeiro, June 2006; Honorowy mieszkaniec Rio de Janeiro, June 2006; Honorowy syopień doktora nauk, University of Edinburgh, November 2006; "Europejczyk roku" nagroda European Voice newspaper, November 2006; nagrodzony Honorowym HEC dyplomem, Paris, December 2006. Honorowy stopień z wydziału ekonomii"La Sapienza" University of Rome, January 2007; nagroda specialna, Business Centre Club, Poland, February 2007; Złoty medal miasta Lamego, Portugal, April 2007; Nagroda transatlantyckiego szefostwa, European Institute, Washington DC, April 2007; Honorowy mieszkaniec Delphi and złoty medal z "Amfiktyons", Delphi, Greece, July 2007;Academicki tytuł EBAPE FGV, stosowny wkład i usługi naprzeciw nauce i praktyce w administracji - Getulio Vargas Foundation, Rio de Janeiro, August 2007; Conde de Barcelona International Prize from the Conde de Barcelona Foundation, Barcelona, November 2007, honorowy doktorat w warszwskiej szkole ekonomicznej, Warsaw, November 2007. Honorowy Medal and Honorowy Dyplom miasta Nicosia, Nicosia, January 2008; Honorowy członek, Academia Portuguesa da Historia, Lisbon, March 2008; medal stanu "Stara Planina" I Degree, Bulgaria, March 2008; Doctor Honoris Causa degree w Pontifical Catholic University of Sao Paulo, Brazil, March 2008; "Premio Rotary da Paz", Rotary International Distrito 1960 Portugal, Lisbon, April 2008; "Chave de Honra da Cidade de Lisboa", Lisbon, May 2008; Confraria Queijo S. Jorge, Acores, May 2008; Ciudadino Andino Honorifico, Lima, Peru, May 2008; "Transatlantic Business Award", American Chamber of Commerce to the European Union, Brussels, May 2008; Confraria vinho do Porto, Porto, June 2008; Honorary degree of Doctor of Laws, University of Liverpool, July 2008; "Premio Politica e Responsabilidade Social", Fundacao Luso-Brasileira, Lisbon, October 2008; Honorary Degree of Doctor, Universite Nice Sophia Antipolis, Nice, November 2008. Orden de la Cruz de Terra Mariana, Primera clase, Tallin, February 2009; Medalla y la Insigna de Oro del Real instituto de Estudios Europeos, Madrid, March 2009; Doctor Honoris Causa, Tomas Bata University, Zlin, Czech Republic, April 2009. złoty medal od Hellenic Parliament, Athens, April 2009; Medal honoru i szczodrobliwości miasta Ateny , Athens, April 2009; European Excellence Award, od zgromadzenia rządu społeczności Madytu, May 2009; Honorowy doktorat od Chemnitz University of Technology, Chemnitz, May 2009; Prix European of the Year, The European Movement in Denmark, Copenhagen, May 2009; Grand Cross of the Order of Vytautas the Great, Vilnius, June 2009; Honorary doctorate of Public and International Affairs, University of Pittsburgh, USA, September 2009; Laureat Quadriga Prize 2009 - United for the Better, Berlin, October 2009; Collar of the Order "pro Merito Melitensi", the Order of Malta, Rome, May 2010; Doctor Honoris Causa, University Estacio de Sa, Rio de Janeiro, July 2010; Medal of Merit from the Federacao das Associacoes Portuguesas e Luso-brasileiras, Brazil, July 2010; "człowiek roku 2009 of Central and Eastern Europe", Krynica, September 2010; Great Collar of the Order of Timor-Leste, Brussels, October 2010; Doctorate Honoris Causa, .od. University, Poland, October 2010; Doctorate Honoris Causa, University of Geneva, October 2010; Doctorate Honoris Causa, University of Bucharest, November 2010; Golden Victoria "European of the Year 2010" nagrodzony przez Union of German Magazine Publishers VDZ, Berlin, November 2010; Collar of the European Merit Foundation, Luxembourg, November 2010; Honorowy Doktorat, Baku State University, Azerbaijan, January 2011; the "Steiger" Award 2011, Bochum, Germany, March 2011; Honorary Doctorate, Luiss Guido Carli University, Rome, March 2011; Honorowy Doktorat, Ghent University, March 2011; Honorowy doktorat w dziedzinie prawa od Auckland University, New Zealand, September 2011.
© José Manuel Barroso. All Rights Reserved
www.jp2love.pl