Publikacje » JP2 Love wydarzenia
JP2 Love wydarzenia
JP2 Love, czyli multimedialnie o Janie Pawle II

JP2 Love, czyli multimedialnie o Janie Pawle II

'Do albumu z poezją Karola Wojtyły udało się pozyskać z Watykanu niepublikowane dotąd rękopisy papieża, dzięki m.in. staraniom ks. prałata Pawła Ptasznika, kierownika Sekcji Polskiej watykańskiego Sekretariatu Stanu' - powiedziała PAP autorka i producentka projektu Judyta Papp.

Ks. Ptasznik dokonał też doboru wierszy Wojtyły, które razem z wykonanymi przez Judytę Papp fotografiami z planów filmów 'Karol - człowiek, który został Papieżem' oraz 'Świadectwo', jak również ze zdjęciami osobistych przedmiotów, należących do papieża, tworzą oryginalne wydawnictwo o wyjątkowym, intymnym charakterze.

'Trudno było powstrzymać wzruszenie, gdy przyszło mi robić fotograficzne reprodukcje tak osobistych rzeczy - pamiątek po Janie Pawle II - jak brewiarz, różaniec, zegarek, laska czy 'Credo' z zakładką z kory' - powiedziała Papp. I dodała: 'Te cenne pamiątki należą teraz do kard. Stanisława Dziwisza, który pozwolił mi je sfotografować.'

Ważną, integralną, część publikacji stanowią refleksje, niekiedy bardzo osobiste, zaproszonych do wypowiedzi osób: światowych autorytetów, przywódców państw i duchownych, przedstawicieli różnych religii.

'Dla mnie, papież Jan Paweł II jest pierwszym prawdziwym duchowym i religijnym liderem na skalę światową w historii ludzkości. Do tej pory wszyscy przywódcy religijni trafiali ze swoim apelem, przesłaniem do ograniczonej liczby słuchaczy, i to zarówno pod względem teologicznym, jak i geograficznym. Jan Paweł II pokonał te ograniczenia, nie tylko skutecznie i sprawnie za pomocą środków masowego przekazu, ale także siłą swojej osobowości oraz głębokiej duchowości' - powiedział o osobie papieża i jego pontyfikacie, zaproszony do udziału w projekcie JP2 Love prof. Zbigniew Brzeziński.

Według prezydenta Izraela Szimona Peresa, który również przyjął zaproszenie do wypowiedzenia się w ramach projektu, misją papieża było 'zastąpienie sporów pokojem, nienawiść miłością, a także promowanie ducha tolerancji i wzajemnego szacunku między wszystkimi ludźmi(...).' 'Wers jednego z Jego wierszy stał się dla mnie kwintesencją Jego osoby: +Miłość mi wszystko wyjaśniła - miłość wszystko rozwiązała+' - powiedział Peres. I dodał: 'Jakże prawdziwe są te słowa'.

Nelson Mandela, były prezydent Republiki Południowej Afryki, laureat pokojowej nagrody Nobla podkreślił w swej wypowiedzi, że Jan Paweł II 'dawał moralne wskazówki i pokazywał drogę w epoce, w której postęp naukowy i technologiczny nie zawsze szedł w parze z rozwojem współczucia i życzliwośc.'

'Naszą ideą jest, aby w projekcie wypowiedzieli się o papieżu z Polski ludzie o wielkim autorytecie, przedstawiciele różnych wyznań - powiedziała autorka projektu.
- Rozesłaliśmy wiele zaproszeń, nadal oczekujemy na odpowiedzi od przywódców państw i duchownych z krajów islamskich - dodała Judyta Papp.

Koncepcję projektu uzupełniają internetowe platformy: jp2love.com oraz jp2love.pl, które będą udostępniały poezję Jana Pawła II wraz z fotografiami, komentarzami znanych ludzi i przyjaciół papieża, pliki multimedialne. 'W ramach serwisu będziemy publikować także wywiady ze znanymi i wpływowymi ludźmi. Tematem rozmów będzie nie tylko nauczanie Jana Pawła II, ale także etyka w wielu sferach życia, np. w biznesie, polityce, zarządzaniu' - mówi Judyta Papp.

Projekt JP2 Love obejmuje dwa serwisy, które są w fazie przygotowywania: jp2love.com oraz jp2love.pl. Projekt jest również prezentowany na Facebooku.

'Użytkownicy serwisu, oprócz dostępu do różnorodnych aplikacji, będą mogli dzielić się spostrzeżeniami i odczuciami dzięki treściom zawartym w serwisie m.in. przez system komentarzy na forum. Przewidujemy także promowanie poezji i publikacji Jana Pawła II za pomocą przesyłania cyklicznych wiadomości - +cytatów na dzień+' - objaśnia autorka.

Judyta Papp - artysta, fotograf, grafik i producent. Ma 31 lat. Zajmuje się głównie portretem. Jest autorką albumów fotograficznych: 'To Miłosz', będący rezultatem kilkuletniej współpracy artystki z wybitnym poetą; 'Sen' - album fotografii zawierający portrety znanych Polaków we śnie z kwestionariuszem prof. Leszka Kołakowskiego. Miała wiele wystaw: m.in. w Krakowie, Sztokholmie, Ołomuńcu. W Krakowie odbyła się ekspozycja jej prac pt. 'Znaki szczególne', na którą składały się zdjęcia m.in. Jana Pawła II, Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, Anny Dymnej, Sławomira Mrożka, Krzysztofa Pendereckiego, Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz. Jest też autorką okładek książek takich m.in. wydawnictw, jak: HarperCollins i Penguin, Universitas, Codex Media. Artystka interesuje się też fotografią reportażową: najczęściej są to relacje fotograficzne z planów filmowych.


 
 
Komentarz
Dodaj komentarzMapa Strony
JP2 Love 2019 © Judyta Papp Ltd. All Rights Reserved.