Publikacje » JP2 Love wydarzenia
JP2 Love wydarzenia
NYC Nowy Dziennik: Rozmowa z Judytą Papp, autorką i producentką projektu 'JP2 Love'

Przestrzeń pamięci - rozmowa z Judytą Papp, autorką i producentką multimedialnego projektu JP2 Love  
Rozmawiała Anna Bernat

Jan Paweł II w ujęciu multimedialnym - ekskluzywne wydanie albumowe i na platformach Internetowych, Facebooku, projekt w polskiej i angielskiej wersji językowej, o zasięgu międzynarodowym, w który są zaangażowane polskie i światowe autorytety. Co to właściwie jest?

Judyta Papp: Jest to próba refleksji, jak postrzegamy Jana Pawła II, co zostało w nas z bogatej osobowości tego niezwykłego człowieka, co powinno wzbogacić przestrzeń międzyludzkiej komunikacji. Inspirującym elementem tej przestrzeni ma być niekonwencjonalny album, zawierający m.in. utwory poetyckie Karola Wojtyły. W przestrzeni Internetowej będą prezentowane fotografie, filmy, wypowiedzi znanych, opiniotwórczych osobistości, ankiety i dyskusje. Platformy internetowe (w języku polskim - JP2Love.pl oraz JP2Love.com - w języku angielskim) są dynamiczną częścią tego projektu. Serwis jest dostosowany do wszystkich urządzeń mobilnych, ma swoją stronę na Facebooku. Jego obszerna, zróżnicowana zawartość jest adresowana do szerokich kręgów użytkowników na całym świecie. Nasz projekt ciągle powstaje, ponieważ wciąż pojawiają się nowe pomysły. Jest to charakterystyczna cecha komunikacji otwartej, kiedy zawartość projektu - z inicjatywy autorów, użytkowników i zaproszonych do wypowiedzi gwiazd - stale się rozbudowuje.

Jak zatem powstała idea JP2 Love?

Judyta Papp: Naszym głównym założeniem jest zrobienie czegoś, co pomoże zachować żywą pamięć o Polskim Papieżu, o Jego przesłaniu miłości i potrzebie międzyludzkiego dialogu. Przy tym chodzi nam nie tylko o zachowanie tego, co już wiemy o Papieżu, ale także o poszerzenie naszej wyobraźni o wartości emocjonalne - o poznanie faktów z osobistej sfery Jego życia, np. przedmiotów z nim związanych, miejsc, w których bywał, rękopisów jego twórczości. Przypominając postać i życie Polskiego Papieża, przybliżamy użytkownikom na szerokim forum międzynarodowym także wartości polskiej kultury i obyczajowości. Uważamy, że dzięki takim Polakom, jak Jan Paweł II, możemy przekazać światu wiedzę o Polsce. Jest to ważny przekaz, zwłaszcza dla ludzi młodych.

Bohaterami pani dotychczasowych prac: fotografii, albumów, były znane postaci, wybitni twórcy, m.in.: Miłosz, Szymborska, Kołakowski, Górecki. Co tak naprawdę było pierwszym impulsem, by odważyć się i 'zająć się multimedialnie' Janem Pawłem II?

Judyta Papp: Taką prawdziwie pierwszą 'ideą założycielską' były moje fotografie Jana Pawła II i Jego wersy z 'Pieśni o Bogu ukrytym': 'Miłość mi wszystko wyjaśniła / Miłość wszystko rozwiązała / dlatego uwielbiam tę Miłość / gdziekolwiek by przebywała'. Te słowa dają siłę. Znakomicie wyjaśniają to myśli prezydenta Izraela Shimona Peresa o Janie Pawle II: 'Jego serce było otwarte dla wszystkich i stał się dla wszystkich inspiracją', które napisał specjalnie do albumu, obok osobistych refleksji o Papieżu innych współczesnych autorytetów. Ta potrzeba i sztuka miłości powinna nas inspirować, bo już sama próba podjęcia wyzwania miłości jest wartością.

Ważną częścią multimedialnego projektu jest prezentacja twórczości Karola Wojtyły, w albumie można będzie przeczytać 'List do przyjaciela' w rękopisie Wojtyły.

Judyta Papp: Do albumu z poezją Karola Wojtyły udało się również pozyskać z Watykanu niepublikowane dotąd rękopisy papieża, dzięki m.in. staraniom ks. prałata Pawła Ptasznika, kierownika Sekcji Polskiej watykańskiego Sekretariatu Stanu. Ks.Ptasznik dokonał też doboru wierszy Wojtyły, które znalazły się w albumie JP2 Love razem z wykonanymi przeze mnie fotografiami z planów filmów o Nim: 'Karol - człowiek, który został Papieżem' oraz 'Świadectwo' i reprodukcjami osobistych przedmiotów, należących do Papieża. Fotografując pamiątki po Janie Pawle II, takie jak brewiarz, różaniec, zegarek, laska, czy Credo z zakładką z kory, chciałam pokazać nie tylko przedmioty, ale przede wszystkim atmosferę 'ciepła' tej postaci, którą współtworzą jego osobiste rzeczy. Te cenne pamiątki należą teraz do ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, który wzbogacił nasz projekt.

Integralną część publikacji stanowią refleksje, niekiedy bardzo osobiste, zaproszonych do wypowiedzi osób: światowych autorytetów, przywódców państw i duchownych, przedstawicieli różnych religii.

Judyta Papp: 'Dla mnie papież Jan Paweł II jest pierwszym prawdziwym duchowym i religijnym liderem na skalę światową w historii ludzkości' - powiedział zaproszony do udziału w projekcie JP2 Love prof. Zbigniew Brzeziński. Ta charakterystyka postaci Jana Pawła II uświadamia mi, jak ogromną wartością jest On dla nas Polaków! Do albumu JP2Love wypowiedzieli się również Shimon Peres i Nelson Mandela. Naszą intencją jest, aby w projekcie o polskim Papieżu wypowiedziały się polskie i światowe autorytety - przedstawiciele różnych wyznań i kultur. Rozesłaliśmy wiele zaproszeń, nadal oczekujemy na odpowiedzi od przywódców państw i duchownych z krajów islamskich, co wymaga zwykle zachodu i czasu. Pragniemy również w ramach serwisu publikować wywiady ze znanymi i wpływowymi ludźmi. Tematem rozmów będą nie tylko nauki Jana Pawła II, ale także problemy etyczne w wielu sferach życia, np. w biznesie, polityce, zarządzaniu, sporcie.

Koncepcję projektu uzupełniają ankiety, np. dotyczące stanu wiedzy o Janie Pawle II w Azji.

Judyta Papp:- Jedno z badań zostało przeprowadzone w Malezji, Tajlandii, Egipcie, Australii. Ankietowani odpowiadali m.in. na pytania: ‘Czy kiedykolwiek słyszał Pan/Pani o Papieżu Janie Pawle II?’, ‘Czy wie, czy on żyje czy umarł?’, ‘Czy wie Pan/Pani, gdzie on żył/pracował?’, ‘Czy zna Pan/Pani jego narodowość?’, ‘Czy jest Pan/Pani w stanie odróżnić go od innych liderów?’, ‘Czy był głową religii, a jeśli tak, to której?’, ‘Czy określiłby/określiłaby go Pan/Pani jako dobrego, czy złego człowieka?’ Co ciekawe, większość osób posiadających wiedzę na temat JP2 było pozbawionych powiązań religijnych.

Serwis ma charakter otwarty, zaprasza użytkowników do udziału w jego kształtowaniu.

Judyta Papp: Tak, to bardzo ważne, bo serwis jest dla ludzi. Użytkownicy serwisu, oprócz dostępu do różnorodnych aplikacji, już mogą dzielić się spostrzeżeniami i odczuciami dzięki treściom zawartym w serwisie, m.in. przez system komentarzy oraz forum. Prezentujemy poezję Jana Pawła II w formie przesyłanych cyklicznie wiadomości - 'cytatów na dzień'. Dopełnieniem zawartości serwisu jest specjalna Galeria, w której pokazywane będą amatorskie zdjęcia pamiątkowe użytkowników serwisu ze spotkań z Janem Pawłem II, czy z innych związanych z Jego Osobą przeżytych wydarzeń. Fotografie, również te dotyczące uroczystości beatyfikacji Jana Pawła II, można już nadsyłać.

Anna Bernat: JP2 Love już istnieje, ale pani podkreśla, że jeszcze czeka panią i zespół ogromna praca.

Pracujemy nad albumem od ponad roku, a serwis JP2 Love jest jeszcze w przygotowaniu. Będzie rozbudowywany i aktualizowany, jego zawartość musi być ciągle wzbogacana, zależy nam na jakości oraz na aktywnym i kreatywnym udziale użytkowników serwisu. Staramy się, by jego oficjalna premiera odbyła się w październiku, w 50. rocznicę Soboru Watykańskiego. Serwis będzie wówczas obejmował także materiały z majowych uroczystości beatyfikacyjnych. W tym czasie trafi również do księgarń album. Bardzo liczymy na pomoc Partnerów i na wsparcie mediów w urzeczywistnieniu tej multimedialnej inicjatywy wprowadzenia do przestrzeni komunikacji publicznej rozmowy o życiu, twórczości i naukach bł. Jana Pawła II.

 
 
Komentarz
Dodaj komentarzMapa Strony
JP2 Love 2019 © Judyta Papp Ltd. All Rights Reserved.